RESEBERÄTTELSER

Reseberättelse från medlemmar som fått stipendier från Svenska Epilepsisällskapet.
  • 2nd international Training Course on Neuropsychology in Epilepsy”. 15-20 April, Domaine de Chateaueuf, Provence, Frankrike
    Reseberättelse av Sara Andersson, Neuropsykolog, Neurologiska Kliniken NUS, Umeå. Jag vill börja med att tacka Svenska Epilepsisällskapet från botten av mitt hjärta att jag fick möjligheten att åka på denna kurs och resa. Tack! Jag bär med mig minnen för livet av både platsen, människorna, maten och inte minst den kunskapsbank jag fått ta del av. Denna kurs var den andra i raden som ILAE anordnade särskilt avsedd för neuropsykologer inom fältet Epilepsi. Hela världen var representerade i de 35 deltagarna som medverkade. Kursen arrangerades av en fakultet bestående av de främsta och mest erfarna forskarna och klinikerna i världen … Läs mer