RESEBERÄTTELSER

Reseberättelse från medlemmar som fått stipendier från Svenska Epilepsisällskapet.