SVENSKA EPILEPSISÄLLSKAPETS STYRELSE 2023-2024

Styrelsen
Heléne Sundelin
Ordförande
Överläkare, specialist i barnneurologi, medicine doktor
Linköpings Universitetssjukhus
Linköping
Ewa Wadhagen Wedlund
Ledamot
Arbetsterapeut, medicine licentiat
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Christine Ekdal Clementsen
Ledamot
Överläkare, specialist i klinisk neurofysiologi, docent
Skånes Universitetssjukhus
Lund
Helena Gauffin
Skattmästare
Överläkare, specialist i neurologi, medicine doktor
Universitetssjukhuset i Linköping
Linköping
My Andersson
Ledamot
Universitetslektor, experimentell neurologi
Lunds Universitet, Lund
Johan Zelano
Vice ordförande, internationell sekreterare
Överläkare, specialist i neurologi, docent
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Sami Abu Hamdeh
Ledamot
Överläkare, specialist i neurokirurgi, medicine doktor
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Christian Wenzel
Ledamot
Läkare, specialist i barnneurologi och klinisk genetik, medicine doktor
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Mirja Gyllensvärd
Sekreterare
Läkare, specialist i barnneurologi
Östersunds Sjukhus
Östersund
Måns Berglund
Webmaster
Läkare, specialist i neurologi
Norrlands Universitetssjukhus
Umeå
Collin Reilly
Ledamot
Neuropsykolog, medicine doctor
Drottning Silvias Barnsjukhus
Göteborg

SÄLLSKAPETS HEDERSLEDAMÖTER
Sigfrid Blom
Sigge var med och grundade Svenska Epilepsisällskapet och var fram till sin pensionering skattmästare i sällskapet.
Sigge är professor emeritus i klinisk neurofysiologi. I Umeå startade han upp den epilepsikurgiska verksamheten tillsammans med neurokirurg Herbert Silfvenius. Han flyttade 1984 till Akademiska sjukhuset, Uppsala, och drog där igång epilepsikirurgin bl a tillsammans med neurokirurg Bo Spännare.
Sigge var en av de drivande i starten av det nationella kvalitetsregistret för epilepsikirurgi och var den nationellt registeransvariga fram till sin pensionering 1994. Sigge Blom gick ur tiden den 19 juli 2018.
Ingmar Rosén
Ingmar Rosén är professor emeritus vid avdelningen för klinisk neurofysiologi, Skånes universitetssjukhus i Lund. Ingmar Rosén är en av de ledande profilerna inom svensk klinisk neurofysiologi med fokus på avancerad EEG diagnostik och nuklearmedicinska studier av cerebralt blodflöde.
Ingemar har varit verksam inom Svenska Epilepsisällskapet och dess styrelse under mycket lång tid (ständig medlem sedan 1994) och varit drivande vad gäller utbildning, forskning och behandlingsriktlinjer.
Ingmar Rosén ingick vidare i den grupp av experter som sammanställde Medicinska Forskningsrådets rapport om Epilepsikirurgi.