Välkommen Till Svenska Epilepsisällskapet

Resebidrag
Image is not available
Resebidrag från Svenska Epilepsisällskapet

Resebidragen är avsedda att främja forskning och kunskapsinhämtande om epilepsi.

Slide 2
Image is not available
Samarbete med läkemedelsindustrin

Riktlinjer för samarbete mellan Svenska Epilepsisällskapet och läkemedelsindustrin.

Slide 3
Image is not available
Årsrapport Epilepsikirurgi

Årsrapporter från det nationella registret för kirurgisk behandling av epilepsi

Slide 3
Image is not available
UTBILDNINGSDOKUMENT

SES har påbörjat ett arbetet med beslutsstöd för utredning och vård av patienter med epileptiska anfall och epilepsi.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Om Oss

Svenska Epilepsisällskapet (SES) utgör den svenska grenen av International League Against Epilepsy (ILAE) och är en vetenskaplig sammanslutning, vars syfte är att främja forskning och utveckling inom epileptologin i Sverige. SES bildades 1986 och medlemsantalet har under denna tid vuxit från blygsamma trettiotalet vid starten till för närvarande runt 500 medlemmar. Majoriteten av medlemmarna är läkare representerande drygt 15 olika specialiteter. Bland medlemmarna finns många andra med intresse för epilepsi, bl.a. psykologer, sjuksköterskor och kuratorer. Det tvärfackliga utbyte som på detta sätt möjliggörs inom SES olika aktiviteter är mycket fruktbart.

Nyheter

Evenemang

Kommande evenemang

Sociala medier