Välkommen till en diskussion om ett svenskt kliniskt epilepsiforskningskonsortium!

Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm

Bra forskning görs ofta i samarbete med andra. Svenska epilepsisällskapet bjuder in till workshop om bildandet av ett svenskt epilepsiforskningskonsortium. Vid mötet diskuteras olika konsortieformer som skulle kunna underlätta genomförandet av multicenterstudier i Sverige. Tanken är forskare som vill genomföra multicenterstudier ska få snabba kontaktvägar till andra neruologenheter och att enheter som vill delta i […]