SES HÖSTKURS – SAVE THE DATE!

Svenska Epilepsisällskapets Höstkurs hålls i år i Lund, 14-15 november. I anslutning till detta kommer även nätverksträff för epilepsisjuksköterskor hållas.   Mer information presenteras så fort den finns tillgänglig.