Förslag om nationell högspecialiserad vård vid svårbehandlad epilepsi


Förslaget om hur nationell högspecialiserad vård vid svårbehandlad epilepsi är nu klart och skickas ut på remiss. SES betraktas som en professionsförening med intresse för detta och får – liksom alla andra – möjlighet att yttra sig i frågan. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på flera sakkunniggruppers förslag om vad som ska utgöra nationell högspecialiserad vård och på hur många vårdenheter i landet denna vård ska bedrivas på. Den intresserade kan ta del av underlagen genom att klickan knappen nedan


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *