Ansök om forskningsmedel från Epilepsifonden!


Epilepsifonden stödjer epilepsiforskning

Stiftelsen Epilepsifonden utlyser medel för forskning om epilepsi med sista ansökningsdag den 15 oktober varje år.

Stiftelsen Epilepsifondens ändamål är att främja och stödja vetenskaplig forskning rörande epilepsi, med företräde för klinisk forskning. Projekten kan ha medicinsk, social eller psykologisk inriktning och ska bedrivas i Sverige.

För mer info och ansökningsblankett: https://www.epilepsi.se/om-oss/epilepsifonden/


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *