Epilepsy Prediction Tools

Innehåller verktyg för att utvärdera läkemedelsbehandling och riskvärdering. Understött av UMC Utrecht.

  • AED withdrawal risk retrieval
  • Postoperative AED withdrawal risk retrieval
  • First consultation
  • Intellectual and developmental outcomes following surgery
  • JME antiepileptic drug withdrawal and resistance