Verktyg för att förutse epilepsi

Innehåller verktyg för:

  • AED withdrawal risk retrieval
  • Postoperative AED withdrawal risk retrieval
  • First consultation
  • Intellectual and developmental outcomes following surgery
  • JME antiepileptic drug withdrawal and resistance