Årsrapport Epilepsikirurgi

Årsrapporter från det nationella registret för kirurgisk behandling av epilepsi

Samtliga universitetssjukhus avrapporterar årligen sina epilepsikirurgiska utredningar som leder fram till operation. Detta innebär en fullständig täckning av den epilepsikirurgiska verksamheten i Sverige. I rapporterna återfinns också behandlingsresultaten i form av 2-års uppföljningar samt fr o m rapport 2005 även långtidsuppföljningar, 5 och 10 år och fr.o.m. rapport 2010 även 15 års uppföljning.Rapporterande enheter:

  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska, Göteborg
  • Drottnings Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg
  • Skånes Universitetssjukhus, Lund
  • Linköpings Universitetssjukhus, Linköping
  • Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm
  • Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
  • Akademiska Sjukhuset, Uppsala
  • Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
file found.files found.
No files found.